Konec januarja pričakujemo leglo havanskih bišonov. / Alla fine del mese di gennaio ci aspettiamo cuccioli Havanese / At the end of January we expect puppies Havanese.
Open
X

Prvič odprl učke ….

Prvič odprl učke …

Mladiči

First opened eyes …