Konec januarja pričakujemo leglo havanskih bišonov. / Alla fine del mese di gennaio ci aspettiamo cuccioli Havanese / At the end of January we expect puppies Havanese.
Open
X

Prvi posnetek mladičkov prvega legla preko UZ-naprave.

Prvi posnetek mladičkov prvega legla preko UZ-naprave

Mladiči, Starša

The first snapshot via ultrasound device