Konec januarja pričakujemo leglo havanskih bišonov. / Alla fine del mese di gennaio ci aspettiamo cuccioli Havanese / At the end of January we expect puppies Havanese.
Open
X

Vsak čas bo dopolnil 2 meseca in se že veselo podi po borjaču.

Vsak čas bo dopolnil 2 meseca in se že veselo podi po borjaču

Mladiči

He’s just going to complete 2 months and is already happily running around the yard