Februarja 2019 pričakujemo novo leglo havanskih bišonov. / Nel febbraio 2019 ci aspettiamo una nuova cucciolata di Havanese / In February 2019 we expect puppies Havanese.
Open
X

Posnetki z rentgena slabih 10 dni pred kotitvijo.

Posnetki z rentgena slabih 10 dni pred kotitvijo

Menda nas je pet, lahko pa tudi šest ..