Februarja 2019 pričakujemo novo leglo havanskih bišonov. / Nel febbraio 2019 ci aspettiamo una nuova cucciolata di Havanese / In February 2019 we expect puppies Havanese.
Open
X

Vsak čas bo dopolnil 2 meseca in se že veselo podi po borjaču.

Vsak čas bo dopolnil 2 meseca in se že veselo podi po borjaču

Mladiči

He’s just going to complete 2 months and is already happily running around the yard